Ledenvergadering Plaatselijk Belang De Blesse – Peperga

Ledenvergadering Plaatselijk Belang De Blesse – Peperga

Het bestuur van Plaatselijk Belang De Blesse-Peperga “Tot Nut en Genoegen” nodigt u uit voor het bijwonen van de ledenvergadering op donderdag 11 April a.s. om 20.00 uur in Dorpshuis ’t Centrum.

Agenda

1. OPENING DOOR DE VOORZITTER
2. MEDEDELINGEN
3. INGEKOMEN STUKKEN
4. NOTULEN VORIGE LEDENVERGADERING 07-12-2023
5. FINANCIEEL VERSLAG 2023/2024
6. BOUWEN IN DE BLESSE
7. TOESTEMMING DORPSFEEST 2025
8. BESTUURSVERKIEZING

Erwin Bosma : Aftredend en niet herkiesbaar
Vacant : Voorzitter
Vacant : Secretaris
Vacant : Algemene bestuursleden

Indien u zich ook verkiesbaar wilt stellen dan dit graag melden vóór de vergadering, extra aanmeldingen zijn van harte welkom om het bestuur te versterken. Meer info over de bestuursfunctie? Vraag de zittende leden gerust!

9. RONDVRAAG
10. SLUITING/NAZIT

Bekijk hier de uitnodiging in PDF:

Convocatie_ledenvergadering_voorjaar_2024[1]

Datum

apr 11 2024
Verlopen!

Tijd

20:00

Locatie

't Centrum
Nieuwstraat 2, 8397 GC De Blesse
Plaatselijk Belang De Blesse - Peperga

Organisator

Plaatselijk Belang De Blesse - Peperga
Email
pbdeblesse.peperga@gmail.com
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws