Gaswinning De Blesse-Blesdijke

Gaswinning De Blesse-Blesdijke

Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Vermilion Energy Netherlands B.V. (Vermilion) is houder van de winningsvergunningen Gorredijk en Steenwijk. Door deze winningsvergunning mag Vermilion in dit winningsgebied aanvragen indienen om gas te winnen. Sinds 1999 wint Vermilion Energy Netherlands B.V. aardgas uit het De Blesse gasvoorkomen en sinds 2009 uit het Blesdijke gasvoorkomen vanaf de locatie De Blesse-01/-02 (Steenwijkerweg, De Blesse) en Blesdijke-01 (De Meenthe, Wolvega). Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft een verzoek tot instemming met het gewijzigde winningsplan De Blesse-Blesdijke ontvangen van Vermilion. Meer informatie over de stand van zaken van deze procedure leest u hieronder.

Provincie: Fryslân en Overijssel
Gemeente: Weststellingwerf en Steenwijkerland
Waterschap: Wetterskip Fryslân en Waterschap Drents Overijsselse Delta
Mijnbouwbedrijf: Vermilion Energy Netherlands B.V.

Stand van zaken

Op 16 mei 2022 heeft Vermilion een verzoek tot instemming met het gewijzigde winningsplan De Blesse-Blesdijke ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Met dit winningsplan beschrijft Vermilion de winning uit de gasvelden De Blesse, De Blesse East, Blesdijke East en Blesdijke en wat hieraan verandert. Vermilion vraagt een verlenging van de productieduur aan en een verhoging van het productievolume voor de gasvelden Blesdijke East en De Blesse East. Voor het gasveld De Blesse is het productievolume naar beneden bijgesteld en uit het gasveld Blesdijke wordt de productie niet hervat.

De staatssecretaris heeft het winningsplan in behandeling genomen en een ontwerp-instemmingsbesluit opgesteld. Het ontwerp-instemmingsbesluit, het winningsplan en alle bijbehorende documenten liggen van woensdag 14 juni 2023 tot en met dinsdag 25 juli 2023 ter inzage.

Nu ter inzage

Van woensdag 14 juni 2023 tot en met dinsdag 25 juli 2023 liggen het ontwerp-instemmingsbesluit, het winningsplan en alle bijbehorende documenten ter inzage. De documenten vindt u onderaan deze pagina.

Informatiebijeenkomst

Op maandag 26 juni 2023 organiseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een informatiebijeenkomst. U bent van harte welkom om op deze avond uw vragen te stellen. Tijdens deze avond zijn er medewerkers van het ministerie, Vermilion, TNO en SodM aanwezig. Bij de diverse stands kunt u informatie krijgen over het winningsplan De Blesse-Blesdijke en de vergunningsprocedure. De bijeenkomst vindt plaats bij MFC Dalzicht (Frieseweg 39, 8375 AH Oldemarkt) en u kunt tussen 17:00 uur en 20:00 uur vrij in- en uitlopen.


Meer informatie? Reageren? Of op zoek naar documenten (kennisgeving – ontwerpbesluit – winningsplan – adviezen)?

Bekijk hier de informatie op Mijnbouwvergunningen.nl/de-blesse-blesdijke

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws